Produkty

Kúpa hotovej firmy

Neľahké začiatky podnikania môže pomôcť urýchliť zakúpená spoločnosť, ktorá je automaticky predpripravená k okamžitému začatiu podnikania. Takéto spoločnosti môžete často nájsť aj pod označením ready made, pričom toto označenie sa dá voľne z anglického jazyka preložiť ako hotové. To znamená, že firma označená ako ready made je spoločnosťou, vďaka ktorej po jej odkúpení získate k dispozícií možnosť začať realizovať svoju podnikateľskú činnosť takmer okamžite. Pre mnohých podnikateľov je odkúpenie predpripravenej a už založenej firmy veľmi výhodné, pretože sa následne nemusia trápiť vybavovaním zakladania, vypisovaním zakladateľskej dokumentácie a behaním po úradných inštitúciách.

začínajúci podnikateľ

Nie len, že vám založená spoločnosť ušetrí množstvo času, ktorý by ste museli v inom prípade investovať do jej zakladania, ale taktiež urýchlite celý začiatok podnikania a nemusíte sa trápiť ani platením základného imania. Spoločností, ktoré sa dajú takýmto spôsobom zakúpiť je na výber niekoľko, avšak najčastejšie predávanými a zároveň aj dopytovanými sú práve obchodné spoločnosti. Najväčší záujem je teda hlavne o spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, ale na predaj môžete nájsť taktiež i družstvá či občianske združenia.

odkúpenie spoločnosti

Väčšina sprostredkovateľov takéhoto predaja funguje na princípe, že po zaplatení a podpísaní prevodových papierov, vy ako kupujúci nemusíte už nič ďalej riešiť, pretože daná firma vyrieši všetko ostatné, čo bude potrebné ohľadom prevodu za vás. V rámci ceny, ktorú zaplatíte za vybranú spoločnosť máte taktiež nárok i na zmenenie predmetu podnikania, jeho rozšírenie alebo opačne zúženie či zmenu názvu, adresy alebo konateľa a spoločníka. V prípade, že nemáte záujem o kúpu slovenskej spoločnosti, ale skôr o firmu zahraničnú, k dispozícií sú napríklad aj maďarské firmy na predaj https://ezmluva.sk/madarske-firmy-na-predaj, ktoré sú taktiež ready made, a teda automaticky pripravené k podnikaniu.