Peniaze

Finančná inklúzia. Kľúčik k prosperite pre všetkých

Finančná inklúzia znamená, že každý má prístup k finančným produktom a službám, ktoré potrebuje na plnohodnotné zapojenie do hospodárskeho života. To zahŕňa bankové účty, úvery

Prečítať