Podnikanie

Kto nemá záujem strácať čas administratívnou záťažou, tak ten si kúpi vytvorenú spoločnosť

Za nákupy musíme zaplatiť a aby sme na ne mali financie, musíme pracovať. Niekto v pozícii zamestnanca a iný je rád nezávislý, preto si títo ľudia radšej zakladajú spoločnosť a rozbiehajú vlastný biznis. Na Slovensku je najčastejšia forma podnikania spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom u nás, ale aj v okolitých štátoch. Náplň práce a predmet podnikania môže byť predaj sro platca dph akýkoľvek, napríklad zakladanie nových firiem za účelom ich predaja klientom.

Dohody sú takmer isté

Spoločnosti, ktoré majú v „rodnom liste“ napísané ready made, sú dielom iných spoločností, zaoberajúcich ich zakladaním a následným predajom záujemcom o čo najrýchlejší rozbeh podnikania. Klienti ich čoraz viac vyhľadávajú hlavne z dôvodu možnosti obísť zdĺhavé procesy, ktoré sú pri zakladaní s.r.o. nevyhnutné. Ready made totiž nový majiteľ získa už so všetkými potrebnými povoleniami a dôležitými dokumentmi, klient už iba podpíše zakladateľskú zmluvu a firma je okamžite schopná fungovať.

Tieto spoločnosti sa delia na novozaložené alebo firmy s históriou, na platiteľov DPH alebo nie, a tiež podľa druhu vykonávanej činnosti. Internetové stránky umožňujú široký výber najrozličnejších typov spoločností podľa toho, ktorý druh preferujete.

Popularita ready made s.r.o. sa odvíja od ich výhod, ktoré sú:

-firmy už disponujú prideleným IČO a DIČ –om

-už sú zapísané v OR a ŽR a registrované kvôli dani s príjmov

-majú v plnom rozsahu splatené základné imanie

-ihneď sú pripravené na prevod

-existuje zmluvná garancia, že firmy nemajú záväzky

-všetky dôležité dokumenty pripravuje advokát

Vlastný biznis je veľká zodpovednosť

Suma, ktorú za firmu zaplatíte, je konečná a v nej je zahrnuté:

-zmeny konateľov, spoločníkov, sídel či obchodných názvov

-pridávanie či uberanie predmetov podnikania

-kompletná verzia spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny

-zmluvne podchytený prevod obchodného podielu

-poplatky za zápisy všetkých zmien v OR

-zabezpečenie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti pri požiadaní o umiestnenie sídla firmy