Podnikanie

Prevod obchodného podielu

Venujeme sa poradenstvu začínajúcim podnikateľom, sprostredkovávame rýchle naštartovanie obchodovania prostredníctvom kúpy spoločnosti. Okrem toho, k našim popredným službám patrí aj likvidácia spoločností, prevod obchodného podielu či spracovávanie účtovníctva a daní. Sme tu pre vás, aby sme vám v danom ohľade pomohli.

Obchodný podiel predstavuje určité právo spoločníka spoločnosti podieľať sa na rozhodovaní a organizovaní samotného chodu danej firmy. Obchodný podiel sa vypočíta na základe vloženej finančnej čiastky spoločníka vo vzťahu k základnému imaniu. Obchodný podiel spoločníka je možné v priebehu vykonávania pracovnej činnosti v danej spoločnosti navýšiť. Jedenému spoločníkovi však prislúcha jeden obchodný podiel.

vyjadrenie súhlasu s podmienkami

Ak sa spoločník spoločnosti rozhodne pre pôsobenie v inej firmy, pre zmenu vykonávania pracovnej činnosti, vo väčšine prípadov spolu s prechodom do nového zamestnania dochádza k predaju obchodného podielu spoločníka. Obchodný podiel je možné predať inému spoločníkovi spoločnosti alebo tretej osobe. Tento úkon je zdokumentovaný so všetkými náležitými podrobnosťami v zmluve o prevode obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu obsahuje názov a sídlo spoločnosti, meno spoločníka ako aj jeho rozhodnutie vedúce k predaju obchodného podielu. Nevyhnutnou súčasťou zmluvy o prevode obchodného podielu je aj zápisnica z valného zhromaždenia v prípade, že spoločnosť má dvoch alebo viacerých spoločníkov. Tento typ zmluvy zahŕňa okrem mena spoločníka, ktorý vystupuje na strane predávajúceho aj meno kupujúceho ako aj hodnotu obchodného podielu.

svet podnikania

Ak by ste daný úkon mali už radi za sebou a neviete si s tým celkom poradiť, alebo si nie ste istí v niektorých ohľadoch, pokojne nás kontaktujte. Radi vám poradíme, zodpovieme vaše otázky a vysvetlíme určité podrobnosti. Zmluva o prevode obchodného podielu sa zasiela spolu s ostatnými stanovenými dokumentmi. Všetky zmeny sú zaznamenané v obchodnom registri, o čom budú zúčastnené osoby informované.