Produkty

Povrchové úpravy sú z hľadiska dizajnu podstatné, určujú ich vzhľad

Kompresory sa používajú v prevádzkach, kde sa pracuje s pieskovačkami, pretože tie bez kompresorov nebudú funkčné. Ide o zariadenie s vysokým tlakom vzduchu, no na trhu ich je hneď niekoľko typov, je to kompresor dieselový, piestový či mobilný. V praxi je najčastejšie využívaný pri odstraňovaní starých náterov alebo hrdze. Lakovanie, metalizácia či pieskovanie sú činnosti, ktoré majú špecifické požiadavky na zariadenia, prevádzajúce tieto výkony. Pri nich sú okrem špeciálnych zariadení dôležité aj kompresory, bez ktorých nefungujú napríklad pieskovačky. Tento úkon sa vykonáva na rozličných povrchoch, ktoré potrebujeme vynoviť alebo obnoviť staré nátery či odstrániť hrdzu z povrchu rozličných predmetov.

Kompresory v rozličnej polohe

Nový náter však môžeme na povrch aplikovať iba v prípade, že ten bude čistý a bez známok pôvodného náteru. Na tento spôsob úpravy sa zameriavajú pracoviská a prevádzky, ktoré majú potrebné vybavenie a sú schopné tryskovanie či pieskovanie vykonávať. Najbežnejšie je to kompresor na pieskovanie prieskovanie rozličných stavieb, mostov, stožiarov či schodov, ale aj betónových dielcov, odliatkov či zvarov a podobne. Kompresory sú vzduchové tlakové zariadenia, bez ktorých pieskovačky nemajú možnosť fungovať a na rozličné typy pieskovania sa dajú použiť jednotlivé kompresory aj veľmi výkonný skrutkový variant.

Plechy budú zas ako nové

Kompresory okrem typu delíme aj podľa objemu vzduchu či podľa značky ich výrobcu, ale aj iných parametrov. S výberom správneho typu zákazníkom poradia odborní pracovníci predajcu a okrem kompresorov ponúknu aj rozličné príslušenstvo, kam patria sušičky, odkalovače, vzdušníky či tlakové nádoby alebo odvádzače kondenzátu, litre, separátory alebo regulátory a podobne. Odstraňovanie starých lakov, náterov alebo hrdze z povrchov je dnes pomerne jednouchá záležitosť, pretože trh ponúka mnoho variantov ako dosiahnuť, aby bol požadovaný povrch opäť hladký, čistý a pripravený na opätovné úpravy náterom a podobne. K tejto činnosti si však treba prizvať aj odborníka a zveriť celý proces do jeho rúk, aby bol výsledok kvalitný.