Podnikanie

Čas, ktorý ušetríte, je vzácny a môžete ho stráviť príjemnejšie ako behaním po úradoch

Podnikateľom sa môže stať ktokoľvek z nás, stačí splniť niekoľko požiadaviek, vybaviť nutné dokumenty a firma môže začať fungovať. Tieto procesy však trvajú dosť dlho a vyžadujú si svoj čas, kým ich vybavíte, preto dnes na trhu nájdete už založené firmy, ktoré si jednoducho kúpite a hneď podnikáte. Spoločnosť s ručením obmedzeným je dnes najčastejšie zakladaným typom spoločnosti na Slovensku. Predísť ale náročným procesom s vybavovaním všetkých potrebných dokumentov pri jej zakladaní umožňujú firmy na predaj už založené firmy, pripravené na predaj záujemcom o podnikanie, nazývajú sa ready made firmy. Majú množstvo výhod a sú akceptované všetkými úradmi vrátane daňovým.

Založenie aj samotné podnikanie pomocou IT

Klienti si ready made firmu kupujú ako možnosť okamžite začať prevádzkovať vlastný biznis. Zakladajú ich spoločnosti a vznikajú výlučne len z dôvodu ďalšieho predaja klientom, môžu byť platiteľmi DPH alebo nemusia, môže ísť o novovzniknuté firmy alebo spoločnosti s históriou, a takisto to môžu byť rozličné druhy činnosti. Podľa vlastných preferencií si ich môžete vybrať aj na stránkach internetu, kde sú uvedené všetky náležitosti vrátane ceny za kúpu takejto spoločnosti. Všetky ready made firmy sú predávané s IČO-m a DIČ-om, sú registrované a zapísané v OR a ŽR, je možný ich rýchly prevod, základné imanie firmy je v plnom rozsahu splatené a máte aj záruku v správnosti dokumentov, keďže ich vypracúva advokát.

Vlastný biznis je dosť náročný na čas

Cena je konečná a v nej sú zahrnuté aj tieto úkony:

-súdny poplatok za zápisy a zmeny v OR

-úplná spoločenská zmluva či zakladateľská listina

-všetky zmeny na úrovni konateľov, sídla, spoločníkov či obchodného mena

-pridanie alebo zúženie predmetu podnikania

-prevod obchodného podielu istený zmluvou

-pri umiestňovaní sídla firmy aj súhlas vlastníka dotknutej nehnuteľnosti

Mnoho začínajúcich podnikateľov už ponuku na kúpu ready made spoločnosti využilo a dnes podnikajú, venujú sa vlastnému biznisu rovnako úspešne ako ostatní klienti, ktorí si ich zakladali od úplného začiatku. Ušetrený čas tak mohli venovať zlepšovaniu služieb a rozvoju firmy.